Trwa ładowanie...
d3stea5

GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki PRIME CAR MANAGEMENT

...

Share
d3stea5

10.04. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie do obrotu akcji spółki PRIME CAR MANAGEMENT

Uchwała Nr 439/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych serii A, B, C, D i E spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A.

§ 1 Na podstawie § 3 ust. 1, 2, 5 i 6 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe spółki PRIME CAR MANAGEMENT S.A., o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda: a) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii A, pod warunkiem ich zamiany na akcje zwykłe na okaziciela; b) 138.000 (sto trzydzieści osiem tysięcy) akcji serii B, pod warunkiem ich zamiany na akcje zwykłe na okaziciela; c) 4.261.750 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii C, pod warunkiem ich zamiany na akcje zwykłe na okaziciela; d) 2.145.554 (dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii D, pod warunkiem ich zamiany na akcje zwykłe na okaziciela; e) 854.446 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D; f) 3.909.090 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E. § 2 Uchwała wchodzi
w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d3stea5

Podziel się opinią

Share
d3stea5
d3stea5