Trwa ładowanie...
dwu0m67

GPW: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki RUBICON PARTNERS NFI

...

Share
dwu0m67

18.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki RUBICON PARTNERS NFI

Uchwała Nr 68/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G1 spółki RUBICON PARTNERS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G1 spółki RUBICON PARTNERS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 22 stycznia 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki RUBICON PARTNERS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 22 stycznia 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem
"PLNFI0500012". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

dwu0m67

Podziel się opinią

Share
dwu0m67
dwu0m67