Trwa ładowanie...
d4hrfxi

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji NFI EMPIK MEDIA & FASHION SA

Uchwała Nr 388/2009
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 21 sierpnia 2009 r.
w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego
na Głównym...

Share
d4hrfxi

Uchwała Nr 388/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B i C spółki NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLNFI1500037": 1) 68.837 (sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji serii B, 2) 200.924 (dwieście tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje serii C. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 31 sierpnia 2009 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 31 sierpnia 2009 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d4hrfxi

Podziel się opinią

Share
d4hrfxi
d4hrfxi