Trwa ładowanie...
d1cgb55

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji PC GUARD SA

...

Share
d1cgb55

27.05. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji PC GUARD SA

Uchwała Nr 679/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki PC GUARD S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 1.099.999 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki PC GUARD S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 31 maja 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki PC GUARD S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 31 maja 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLGUARD00019". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d1cgb55

Podziel się opinią

Share
d1cgb55
d1cgb55