Trwa ładowanie...
d1zqgk5
d1zqgk5

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji PLAST-BOX SA

...
Share
d1zqgk5

01.02. Warszawa (PAP) - GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji PLAST-BOX SA

Uchwała Nr 69/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH "PLAST-BOX" S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 4.406.140 (cztery miliony czterysta sześć tysięcy sto czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH "PLAST-BOX" S.A. o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 4 lutego 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH "PLAST-BOX" S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 4 lutego 2010 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLPSTBX00016". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d1zqgk5

Podziel się opinią

Share
d1zqgk5
d1zqgk5