Trwa ładowanie...
dmnnfws

GPW: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki AC

...
Share
dmnnfws

10.04. Warszawa (PAP/GPW) - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki AC

Uchwała Nr 332/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki AC S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 126.750 (sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki AC S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 13 kwietnia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki AC S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 13 kwietnia 2012 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLACSA000014". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

dmnnfws

Podziel się opinią

Share
dmnnfws
dmnnfws