Trwa ładowanie...
dyvpkm8

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ANTI SA

...

Share
dyvpkm8

08.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ANTI SA

Uchwała Nr 1481/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ANTI S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ANTI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 12 grudnia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki ANTI S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12 grudnia 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLANTI000012". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

dyvpkm8

Podziel się opinią

Share
dyvpkm8
dyvpkm8