Trwa ładowanie...
d1mzxc0

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki BIOTON SA

...
Share
d1mzxc0

21.11. Warszawa (PAP/GPW) - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki BIOTON SA

Uchwała Nr 1415/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AA spółki BIOTON S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 284.474.459 (dwieście osiemdziesiąt cztery miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii AA spółki BIOTON S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia gorszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 23 listopada 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki BIOTON S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 23 listopada 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLBIOTN00029". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d1mzxc0

Podziel się opinią

Share
d1mzxc0
d1mzxc0