Trwa ładowanie...
d49zy8c

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki BORYSZEW SA

...

Share
d49zy8c

29.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki BORYSZEW SA

Uchwała Nr 1449/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki BORYSZEW S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 752.238.564 (siedemset pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F spółki BORYSZEW S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 31 grudnia 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki BORYSZEW S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 31 grudnia 2010 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLBRSZW00011". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d49zy8c

Podziel się opinią

Share
d49zy8c
d49zy8c