Trwa ładowanie...
d1v8i0s
d1v8i0s

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki CERSANIT SA

...
Share
d1v8i0s

30.11. Warszawa (PAP) - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki CERSANIT SA

Uchwała Nr 1246/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki CERSANIT S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 72.128.020 (siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki CERSANIT S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 2 grudnia 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki CERSANIT S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 2 grudnia 2010 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCRSNT00011". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d1v8i0s

Podziel się opinią

Share
d1v8i0s
d1v8i0s