Trwa ładowanie...
d3t3pee

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki HTL - STREFA SA

Uchwała Nr 442/2009
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 22 września 2009 r.
w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na
Głównym...

Share
d3t3pee

Uchwała Nr 442/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 września 2009 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C3 spółki HTL - STREFA S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 211.071 (dwieście jedenaście tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C3 spółki HTL - STREFA S.A., o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 24 września 2009 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki HTL - STREFA S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 24 września 2009 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLHTLST00010". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d3t3pee

Podziel się opinią

Share
d3t3pee
d3t3pee