Trwa ładowanie...
d1peto5

GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ZAKŁADY LENTEX SA

...

Share
d1peto5

22.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ZAKŁADY LENTEX SA

Uchwała Nr 165/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ZAKŁADY "LENTEX" S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 3.552.500 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ZAKŁADY "LENTEX" S.A. o wartości nominalnej 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 27 lutego 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki ZAKŁADY "LENTEX" S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 27 lutego 2012 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLLENTX00010". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d1peto5

Podziel się opinią

Share
d1peto5
d1peto5