Trwa ładowanie...
d2bif8a

GPW: Dopuszczenie obligacji Gminy Przemyśl

...
Share
d2bif8a

14.02. Warszawa (PAP/GPW) - Dopuszczenie obligacji Gminy Przemyśl

Uchwała Nr 180/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii D12, E12, F12, G12, H12 oraz I12 wyemitowanych przez GMINĘ MIEJSKĄ PRZEMYŚL

§ 1 Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące obligacje na okaziciela wyemitowane przez GMINĘ MIEJSKĄ PRZEMYŚL: 1) 4.070 (cztery tysiące siedemdziesiąt) obligacji serii D12, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, 2) 4.070 (cztery tysiące siedemdziesiąt) obligacji serii E12, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, 3) 4.070 (cztery tysiące siedemdziesiąt) obligacji serii F12, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, 4) 4.070 (cztery tysiące siedemdziesiąt) obligacji serii G12, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, 5) 4.070 (cztery tysiące siedemdziesiąt) obligacji serii H12, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, 6) 4.070 (cztery tysiące siedemdziesiąt) obligacji serii I12, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d2bif8a

Podziel się opinią

Share
d2bif8a
d2bif8a