Trwa ładowanie...
d35bx29

GPW: DORADCY24 S.A.

...

Share
d35bx29

15.11. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 1402/2011 - DORADCY24 S.A.

Uchwała Nr 1402/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D1 spółki DORADCY24 S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 18 listopada 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.350.000 (trzech milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 spółki DORADCY24 S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 18 listopada 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLDRD2400010"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "DORADCY24" i oznaczeniem "D24". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d35bx29

Podziel się opinią

Share
d35bx29
d35bx29