Trwa ładowanie...
d1mmbno

GPW: GC INVESTMENT S.A.

...

Share
d1mmbno

20.01. Warszawa (PAP/GPW)
- GC INVESTMENT S.A. - pierwszy dzień obrotu obligacji

Uchwała Nr 74/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii W spółki GC INVESTMENT S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 24 stycznia 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 17.500 (siedemnastu tysięcy pięciuset) obligacji na okaziciela serii W spółki GC INVESTMENT S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLGCINV00037"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GCI0414". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1mmbno

Podziel się opinią

Share
d1mmbno
d1mmbno