Trwa ładowanie...
d4jdzfo

GPW: klasyfikacja sektorowa

Uchwała Nr 403/2009
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 594/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 lipca 2008...

Share
d4jdzfo

Uchwała Nr 403/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 594/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 lipca 2008 r.

Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia co następuje:

§ 1 Załącznik do Uchwały Nr 594/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie klasyfikacji sektorowej spółek, których akcje są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect - otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 września 2009 r.

d4jdzfo

Załącznik do Uchwały Zarządu Giełdy Nr 403/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Lista sektorów

l.p. Sektor Opis 1. Handel Tradycyjny handel hurtowy i detaliczny 2. e-Handel Handel hurtowy i detaliczny z wykorzystaniem platform elektronicznych 3. Wypoczynek Restauracje, hotele, turystyka 4. Media Media tradycyjne i elektroniczne 5. Usługi finansowe Doradztwo finansowe 6. Inwestycje Działalność brokerska, fundusze inwestycyjne, inwestycje finansowe 7. Nieruchomości Obsługa i sprzedaż nieruchomości 8. Ochrona zdrowia Produkcja farmaceutyków, przychodnie medyczne 9. Budownictwo Budownictwo i materiały budowlane 10. Usługi inne Usługi inne niesklasyfikowane 11. Technologie Elektronika, przemysł elektromaszynowy 12. Informatyka Informatyka i działalności pokrewne 13. Telekomunikacja Telekomunikacja

kom amp/

d4jdzfo

Podziel się opinią

Share
d4jdzfo
d4jdzfo