Trwa ładowanie...
d23gizv

GPW: notowania praw poboru spółki ORZEŁ SA

...
Share
d23gizv

29.09. Warszawa (PAP) - Notowania praw poboru spółki ORZEŁ SA

Uchwała Nr 961/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ORZEŁ S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) notować w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 6.753.333 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ORZEŁ S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLORZL000076", począwszy od dnia 1 października 2010 r. do dnia 8 października 2010 r. (włącznie); 2) notować prawa poboru, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ORZLOPONY-PP" i oznaczeniem "ORLP". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d23gizv

Podziel się opinią

Share
d23gizv
d23gizv