Trwa ładowanie...
d1mzxc0

GPW: notowanie akcji INTERCAPITAL PROPERTY DEVELOPMENT ADSIC

...
Share
d1mzxc0

02.11. Warszawa (PAP) - Notowanie akcji INTERCAPITAL PROPERTY DEVELOPMENT ADSIC

Uchwała Nr 1127/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych spółki INTERCAPITAL PROPERTY DEVELOPMENT ADSIC

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 5 listopada 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.187.849 (jednego miliona stu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy ośmiuset czterdziestu dziewięciu) akcji zwykłych spółki INTERCAPITAL PROPERTY DEVELOPMENT ADSIC o wartości nominalnej 1 BGN (jeden lew bułgarski) każda, rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "BG1100018057"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ICPD" i oznaczeniem "ICD". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1mzxc0

Podziel się opinią

Share
d1mzxc0
d1mzxc0