Trwa ładowanie...
d3lh0wb

GPW: notowanie na NewConnect akcji E-ENERGO SA

...

Share
d3lh0wb

21.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Notowanie na NewConnect akcji E-ENERGO SA

Uchwała Nr 103/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki E-ENERGO S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) notować w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 11.000.000 (jedenaście milionów) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki E-ENERGO S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLEENRG00022", począwszy od dnia 25 stycznia 2011 r. do dnia 22 lutego 2011 r. (włącznie); 2) notować prawa poboru, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EENERGO-PP" i oznaczeniem "EENP". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3lh0wb

Podziel się opinią

Share
d3lh0wb
d3lh0wb