Trwa ładowanie...
d34t8p0

GPW: notowanie praw poboru akcji spółki VENO SA

...

Share
d34t8p0

26.10. Warszawa (PAP/GPW)
- Notowanie praw poboru akcji spółki VENO SA

Uchwała Nr 1333/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 października 2011 r. w sprawie notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki VENO S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) notować w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 313.154.715 (trzysta trzynaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset piętnaście) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki VENO S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLVENO000081", począwszy od dnia 28 października 2011 r. do dnia 8 listopada 2011 r. (włącznie); 2) notować prawa poboru, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "VENO-PP" i oznaczeniem "VENP". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d34t8p0

Podziel się opinią

Share
d34t8p0
d34t8p0