Trwa ładowanie...
d292w8a

GPW: obniżenie stawek opłat giełdowych na Głównym Rynku GPW

...

Share
d292w8a

19.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Obniżenie stawek opłat giełdowych na Głównym Rynku GPW

Uchwała Nr 1531/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia stawek opłat giełdowych na Głównym Rynku GPW

Na podstawie § 178 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: § 1 W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. obniża się w następujący sposób stawki opłat giełdowych pobieranych od emitentów certyfikatów strukturyzowanych: 1) na rynku podstawowym: a) stawki opłat, o których mowa w pkt. 1.1.10, 1.1.11 i 1.1.12 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Giełdy - do wysokości 2.400 zł; b) stawki opłat, o których mowa w pkt. 1.2.1, 1.2.2 oraz 1.4.1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Giełdy - do wartości zerowej; c) stawki opłaty rocznej, o której mowa w pkt. 2 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Giełdy - do wysokości 3.200 zł (od każdej linii notowań) w pierwszym i następnych latach notowań, przy czym w pierwszym roku notowań opłatę tę obniża się o 1/4 za każdy pełny kwartał roku, w którym certyfikaty strukturyzowane nie były notowane; 2) na rynku równoległym: a) stawki opłat, o których mowa w pkt. 1.1.10, 1.1.11 i 1.1.12 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Giełdy - do wysokości 1.200 zł; b) stawki opłat, o których
mowa w pkt. 1.2.1, 1.2.2 oraz 1.3.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Giełdy - do wartości zerowej; c) w pierwszym roku notowań opłata roczna, o której mowa w pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Giełdy wynosi 50% opłaty zdefiniowanej w pkt. 1.1.10 tego załącznika, jednak nie więcej niż 1.600 zł (od każdej linii notowań), przy czym opłatę tę obniża się o 1/4 za każdy pełny kwartał roku, w którym certyfikaty strukturyzowane nie były notowane; d) stawkę opłaty rocznej, o której mowa w pkt. 2.5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Giełdy - do wysokości 1.600 zł (od każdej linii notowań). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d292w8a

Podziel się opinią

Share
d292w8a
d292w8a