Trwa ładowanie...
d1s07lg

GPW: Ostatnie notowanie pda spółki ROVESE

...

Share
d1s07lg

07.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Ostatnie notowanie pda spółki ROVESE

Uchwała Nr 153/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki ROVESE S.A. § 1 Na podstawie § 44 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy wyznacza na 11 lutego 2013 r. dzień ostatniego notowania 540.960.106 (pięciuset czterdziestu milionów dziewięciuset sześćdziesięciu tysięcy stu sześciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki ROVESE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCRSNT00151". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d1s07lg

Podziel się opinią

Share
d1s07lg
d1s07lg