Trwa ładowanie...
d3saq8c

GPW: Pierwsze notowanie akcji CALL2ACTION SA

...

Share
d3saq8c

14.04. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji CALL2ACTION SA

Uchwała Nr 481/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F, G i H spółki CALL2ACTION S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 20 kwietnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki CALL2ACTION S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda: a) 1.850.000 (jednego miliona ośmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii F, b) 9.375.000 (dziewięciu milionów trzystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji serii G, c) 22.625.000 (dwudziestu dwóch milionów sześciuset dwudziestu pięciu tysięcy) akcji serii H - pod warunkiem dokonania w dniu 20 kwietnia 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem
"PLCLACT00015"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "C2A" i oznaczeniem "C2A". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3saq8c

Podziel się opinią

Share
d3saq8c
d3saq8c