Trwa ładowanie...
d1nn8gs

GPW: Pierwsze notowanie akcji E spółki ATC CARGO

...

Share
d1nn8gs

02.04. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji E spółki ATC CARGO

Uchwała Nr 308/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ATC CARGO S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 4 kwietnia 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 600.000 (sześciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ATC CARGO S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 4 kwietnia 2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLATCRG00013"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ATCCARGO" i oznaczeniem "ATA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1nn8gs

Podziel się opinią

Share
d1nn8gs
d1nn8gs