Trwa ładowanie...
d2bu35c

GPW: Pierwsze notowanie akcji G spółki VENO

...

Share
d2bu35c

27.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji G spółki VENO

Uchwała Nr 92/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki VENO S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 1 lutego 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 313.154.715 (trzystu trzynastu milionów stu pięćdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset piętnastu) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki VENO S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 1 lutego 2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLVENO000016"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych
pod nazwą skróconą "VENO" i oznaczeniem "VEN"; 3) określić dzień 31 stycznia 2012 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 313.154.715 (trzystu trzynastu milionów stu pięćdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset piętnastu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki VENO S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLVENO000107". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2bu35c

Podziel się opinią

Share
d2bu35c
d2bu35c