Trwa ładowanie...
d4jvro0

GPW: Pierwsze notowanie akcji serii A spółki PRO-LOG

...

Share
d4jvro0

13.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji serii A spółki PRO-LOG

Uchwała Nr 1270/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki PRO-LOG S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 14 grudnia 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki PRO- LOG S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPROLG00013"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PROLOG" i oznaczeniem "PRL". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d4jvro0

Podziel się opinią

Share
d4jvro0
d4jvro0