Trwa ładowanie...
d1gvaln

GPW: Pierwsze notowanie akcji serii B spółki AITON CALDWELL

...

Share
d1gvaln

13.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji serii B spółki AITON CALDWELL

Uchwała Nr 1271/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki AITON CALDWELL S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 18 grudnia 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 100.000 (stu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki AITON CALDWELL S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 18 grudnia 2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLATCDL00013"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "AITON" i oznaczeniem "AIT". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d1gvaln

Podziel się opinią

Share
d1gvaln
d1gvaln