Trwa ładowanie...
d43xdm0

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki A.P.N. PROMISE

...

Share
d43xdm0

31.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji spółki A.P.N. PROMISE

Uchwała Nr 126/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki A.P.N. PROMISE S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 7 lutego 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 575.686 (pięciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki A.P.N. PROMISE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLAPNPS00017"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PROMISE" i oznaczeniem "PRO". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d43xdm0

Podziel się opinią

Share
d43xdm0
d43xdm0