Trwa ładowanie...
d18d7mo

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki ASM GROUP

...
Share
d18d7mo

14.03. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwsze notowanie akcji spółki ASM GROUP

Uchwała Nr 280/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki ASM GROUP S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 18 marca 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki ASM GROUP S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLASMGR00014": a) 102.000 (stu dwóch tysięcy) akcji serii A, b) 53.654.285 (pięćdziesięciu trzech milionów sześciuset pięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu osiemdziesięciu pięciu) akcji serii B, c) 5.297.170 (pięciu milionów dwustu dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy stu siedemdziesięciu) akcji serii C; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku
kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ASMGROUP" i oznaczeniem "ASM". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d18d7mo

Podziel się opinią

Share
d18d7mo
d18d7mo