Trwa ładowanie...
d405rxt

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki COMPERIA.PL

...

Share
d405rxt

02.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji spółki COMPERIA.PL

Uchwała Nr 1466/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i C spółki COMPERIA.PL S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 5 grudnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki COMPERIA.PL S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCOMPR00010": a) 124.080 (stu dwudziestu czterech tysięcy osiemdziesięciu) akcji serii B, b) 121.450 (stu dwudziestu jeden tysięcy czterystu pięćdziesięciu) akcji serii C; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "COMPERIA" i oznaczeniem "CPL". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d405rxt

Podziel się opinią

Share
d405rxt
d405rxt