Trwa ładowanie...
d49esj7

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki DIGATE

...

Share
d49esj7

02.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji spółki DIGATE

Uchwała Nr 1359/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki DIGATE S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 4 stycznia 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 7.559.000 (siedmiu milionów pięciuset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki DIGATE S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 4 stycznia 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLNOVIN00012"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "DIGATE" i oznaczeniem "DGT". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d49esj7

Podziel się opinią

Share
d49esj7
d49esj7