Trwa ładowanie...
d20hgiy

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki INVENTI

...

Share
d20hgiy

28.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji spółki INVENTI

Uchwała Nr 242/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, E i F spółki INVENTI S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 6 marca 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki INVENTI S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 5.000.000 (pięciu milionów) akcji serii A, b) 825.000 (ośmiuset dwudziestu pięciu tysięcy) akcji serii E, c) 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) akcji serii F - pod warunkiem dokonania w dniu 6 marca 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLINVNT00011"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INVENTI" i oznaczeniem "IVT". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d20hgiy

Podziel się opinią

Share
d20hgiy
d20hgiy