Trwa ładowanie...
d49t0sl

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA

...

Share
d49t0sl

09.08. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA

Uchwała Nr 1049/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 12 sierpnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 100.000 (stu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 12 sierpnia 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLIPODS00014"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "IPODS" i oznaczeniem "IOD". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d49t0sl

Podziel się opinią

Share
d49t0sl
d49t0sl