Trwa ładowanie...
d4gaf56

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki IZO-BLOK

...

Share
d4gaf56

21.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie akcji spółki IZO-BLOK

Uchwała Nr 1545/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki IZO-BLOK S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 22 grudnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 406.050 (czterystu sześciu tysięcy pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki IZO-BLOK S.A. o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLIZBLK00010"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "IZOBLOK" i oznaczeniem "IZB". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d4gaf56

Podziel się opinią

Share
d4gaf56
d4gaf56