Trwa ładowanie...
d1qti1x
d1qti1x

GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki RELIGA DEVELOPMENT

...
Share
d1qti1x

21.03. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwsze notowanie akcji spółki RELIGA DEVELOPMENT

Uchwała Nr 257/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C i D oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki RELIGA DEVELOPMENT S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 26 marca 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki RELIGA DEVELOPMENT S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji serii C, b) 10.500.000 (dziesięciu milionów pięciuset tysięcy) akcji serii D * pod warunkiem dokonania w dniu 26 marca 2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLRLGDL00015"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt
1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "RELIGADEV" i oznaczeniem "REL"; 3) określić dzień 23 marca 2012 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 10.000.000 (dziesięciu milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki RELIGA DEVELOPMENT S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLRLGDL00023". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1qti1x

Podziel się opinią

Share
d1qti1x
d1qti1x