Trwa ładowanie...
d3g7syw

GPW: Pierwsze notowanie na Catalyst obligacji MARVIPOL SA

...

Share
d3g7syw

17.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie na Catalyst obligacji MARVIPOL SA

Uchwała Nr 223/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G spółki MARVIPOL S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 18 lutego 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 100.000 (stu tysięcy) obligacji na okaziciela serii G spółki MARVIPOL S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i terminie wykupu 13 grudnia 2013 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMRVPL00065"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MVG1213". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3g7syw

Podziel się opinią

Share
d3g7syw
d3g7syw