Trwa ładowanie...
d4fy3yu

GPW: Pierwsze notowanie obligacji E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA

...

Share
d4fy3yu

27.09. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie obligacji E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA

Uchwała Nr 964/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 28 września 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1.000 (jednego tysiąca) obligacji na okaziciela serii J spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLEKGPF00078"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EKC0513". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d4fy3yu

Podziel się opinią

Share
d4fy3yu
d4fy3yu