Trwa ładowanie...
d3wyike
d3wyike

GPW: Pierwsze notowanie obligacji GINO ROSSI

...
Share
d3wyike

29.10. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwsze notowanie obligacji GINO ROSSI

Uchwała Nr 1266/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki GINO ROSSI S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 30 października 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 20.000 (dwudziestu tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki GINO ROSSI S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLGNRSI00072"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GRI0615". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d3wyike

Podziel się opinią

Share
d3wyike
d3wyike