Trwa ładowanie...
d1oj4oh

GPW: Pierwsze notowanie obligacji PLATINUM PROPERTIES GROUP

...
Share
d1oj4oh

14.02. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwsze notowanie obligacji spółki PLATINUM PROPERTIES GROUP

Uchwała Nr 176/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 15 lutego 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 6.000 (sześciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii C spółki PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPLPGR00051"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PPG0913". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d1oj4oh

Podziel się opinią

Share
d1oj4oh
d1oj4oh