Trwa ładowanie...
d2cwwz1

GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki CAPITAL PARK

...
Share
d2cwwz1

29.08. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwsze notowanie obligacji spółki CAPITAL PARK

Uchwała Nr 853/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki CAPITAL PARK S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 31 sierpnia 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1.000.000 (jednego miliona) obligacji na okaziciela serii A spółki CAPITAL PARK S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCPPRK00011"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "CAP0715". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d2cwwz1

Podziel się opinią

Share
d2cwwz1
d2cwwz1