Trwa ładowanie...
dfeklm7

GPW: Pierwsze notowanie PDA serii D spółki MOBILE FACTORY

...

Share
dfeklm7

31.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie PDA serii D spółki MOBILE FACTORY

Uchwała Nr 102/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MOBILE FACTORY S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 2 lutego 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MOBILE FACTORY S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMBFCR00034"; 2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MBFACTORY-PDA" i oznaczeniem "MBFA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

dfeklm7

Podziel się opinią

Share
dfeklm7
dfeklm7