Trwa ładowanie...
dmj3tqj

GPW: Pierwsze notowanie PDA spółki EASTSIDECAPITAL

...

Share
dmj3tqj

17.08. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwsze notowanie PDA spółki EASTSIDECAPITAL

Uchwała Nr 803/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki EASTSIDECAPITAL S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 21 sierpnia 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 88.663.617 (osiemdziesięciu ośmiu milionów sześciuset sześćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset siedemnastu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki EASTSIDECAPITAL S.A., o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLEENRG00071"; 2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EASTSIDE-PDA" i oznaczeniem "ESCA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

dmj3tqj

Podziel się opinią

Share
dmj3tqj
dmj3tqj