Trwa ładowanie...
d4a91t9
d4a91t9

GPW: pierwszy dzień notowań akcji HURTIMEX SA

...
Share
d4a91t9

02.11. Warszawa (PAP) - Pierwszy dzień notowań akcji HURTIMEX SA

Uchwała Nr 1118/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki HURTIMEX S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 5 listopada 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 21.333.359 (dwudziestu jeden milionów trzystu trzydziestu trzech tysięcy trzystu pięćdziesięciu dziewięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki HURTIMEX S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, oznaczonych obecnie w rejestrze przedsiębiorców łącznie z akcjami serii B, C, D i E jako akcje serii G o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 5 listopada 2010 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLHRTIM00013"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "HURTIMEX" i oznaczeniem "HRT". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d4a91t9

Podziel się opinią

Share
d4a91t9
d4a91t9