Trwa ładowanie...
d1ksftd

GPW: Pierwszy dzień notowań akcji INTELIWISE SA

...
Share
d1ksftd

29.09. Warszawa (PAP) - Pierwszy dzień notowań akcji INTELIWISE SA

Uchwała Nr 952/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D1, D2 i D3 spółki INTELIWISE S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 1 października 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki INTELIWISE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 600.000 (sześciuset tysięcy) akcji serii D1, b) 56.665 (pięćdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu pięciu) akcji serii D2, c) 113.335 (stu trzynastu tysięcy trzystu trzydziestu pięciu) akcji serii D3 - pod warunkiem dokonania w dniu 1 października 2010 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLITLWS00012"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INTELIWIS" i oznaczeniem "ITL". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom osz/

d1ksftd

Podziel się opinią

Share
d1ksftd
d1ksftd