Trwa ładowanie...
d1u1hhu

GPW: Pierwszy dzień notowań akcji K&K HERBAL POLAND S.A.

30.07. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 848/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w...

Share
d1u1hhu

30.07. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 848/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki K&K HERBAL POLAND S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 2 sierpnia 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 626.718 (sześciuset dwudziestu sześciu tysięcy siedmiuset osiemnastu) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki K&K HERBAL POLAND S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 2 sierpnia 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLKKHRB00011"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "KKHERBAL" i oznaczeniem "KKH". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1u1hhu

Podziel się opinią

Share
d1u1hhu
d1u1hhu