Trwa ładowanie...
d3zmn92

GPW: pierwszy dzień notowań akcji RODAN SYSTEMS

...

Share
d3zmn92

22.04. Warszawa (PAP) - Pierwszy dzień notowań akcji serii D RODAN SYSTEMS SA

Uchwała Nr 371/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki RODAN SYSTEMS S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 26 kwietnia 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 6.697.686 (sześciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki RODAN SYSTEMS S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 26 kwietnia rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLRDNST00019"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "RODAN" i oznaczeniem "ROD". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3zmn92

Podziel się opinią

Share
d3zmn92
d3zmn92