Trwa ładowanie...
dhv0dsw

GPW: pierwszy dzień notowań akcji SERENITY SA

...
Share
dhv0dsw

31.05. Warszawa (PAP) - Pierwszy dzień notowań akcji SERENITY SA

Uchwała Nr 503/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki SERENITY S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 2 czerwca 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 2.777.857 (dwóch milionów siedmiuset siedemdziesięciu siedmiu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki SERENITY S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 2 czerwca 2010 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLSRNIT00018"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SERENITY" i oznaczeniem "SRT". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

dhv0dsw

Podziel się opinią

Share
dhv0dsw
dhv0dsw