Trwa ładowanie...
d1sm12u

GPW: pierwszy dzień notowań obligacji ROBYG SA

...

Share
d1sm12u

19.07. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwszy dzień notowań obligacji ROBYG SA

Uchwała Nr 814/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii I2 spółki ROBYG S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 22 lipca 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii I2 spółki ROBYG S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLROBYG00131"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "RBG0616". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1sm12u

Podziel się opinią

Share
d1sm12u
d1sm12u