Trwa ładowanie...
dlcsv9q

GPW: pierwszy dzień notowań obligacji spółki UNIBEP S.A.

10.10. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1197/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia...

Share
dlcsv9q

10.10. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 1197/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B1 spółki UNIBEP S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 15 października 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 110.000 (stu dziesięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii B1 spółki UNIBEP S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLUNBEP00049"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "UNI0515". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

dlcsv9q

Podziel się opinią

Share
dlcsv9q
dlcsv9q