Trwa ładowanie...
d4ml7e1
d4ml7e1

GPW: pierwszy dzień notowań papierów AOW FAKTORING

...
Share
d4ml7e1

24.08. Warszawa (PAP) - Pierwszy dzień notowań papierów AOW FAKTORING

Uchwała Nr 842/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki AOW FAKTORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 26 sierpnia 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki AOW FAKTORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i terminie wykupu 28 maja 2012 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLAOWFK00019"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "AOW0512". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d4ml7e1

Podziel się opinią

Share
d4ml7e1
d4ml7e1